FRA SYG TIL RASK • 1-DAGS WORKSHOP OM VELFÆRDSSYGDOMME (OVERVÆGT, HJERTEKARSYGDOMME, FORHØJET BLODTRYK, TYPE II DIABETES) • 11.11.2018